21 december, 2011

Vardagen på Z

Är det svårt att plugga på Chalmers?

Att studera på Chalmers är inte jättesvårt, men det är stor skillnad mellan gymnasium och högskola. Var beredd på att tempot är högre. Du har större frihet och därmed större ansvar för dina studier. Planerar du din tid väl får du gott om tid över till fritidssysselsättningar. Till en början känns studietakten ovan för många, men snart har du hittat en studieteknik som passar dig.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer och projekt. Vid föreläsningarna går en lärare igenom de teoretiska grunderna och vid övningarna tränar du problemlösning i mindre grupper. På laborationerna får du pröva ämnets teori och principer. Grupparbeten och spontana samarbeten är mycket vanliga. Det är roligare och effektivare att plugga med andra och alla studietimmarna tillsammans leder ofta till att du får vänner och kontakter för livet.

Tryck på bilderna nedan för att få upp en större bild som är lättare att läsa!

Översikt

Bilden till höger visar innehållet i Automation och Mekatroniks tre första år. Som man ser är det en jämn blandning mellan områdena data-, elektro och maskinteknik. Utöver dessa läser man man en del matematik och självklart rena kurser inom Automation och Mekatronik. Nedan följer en mer detaljerad plan för de tre första åren på Z. Håll utkik på denna sida för uppdateringar i programplanen!

 

Första året

Så gott som all matematik på Z läser man under det första året, då detta ger förkunskaper till kommande kurser. Parallellt med detta läser du datorteknik, lite olika typer av programmering och en introduktionskurs som ger dig chansen att känna på vad utbildningen handlar om.

Andra året

Det andra året introduceras kurser med maskin- och elektroteknisk inriktning. Under andra halvan av läsåret kommer du läsa grundläggande kurser i signalbehandling och systemkonstruktion. Systemkonstruktionen är en kurs där du får använda dig av dina nya kunskaper inom data, maskin och elektronik för att planera en hel produkt.

Tredje året

Det tredje året binder vi samman vad du lärt dig under dina första två år. Du läser mer rena ”Z-kuser” så som reglerteknik och industriautomation, men även kurser av mer övergripande karaktär, som ekonomi och marknadsföring samt matematisk statistik. Under vårterminen gör du ett kandidatarbete som omfattar 15 högskolepoäng. Under tredje läsåret finns det även två stycken valbara kurser, vilket gör det lättare att inrikta sig på det man är intresserad av. Efter årskurs tre avlägger du en teknologie kandidatexamen.

Fjärde och femte året

Inför dina sista två år väljer du ett masterprogram. Systems, control and Mechatronics är den mest naturliga avslutningen för en Z-student, men det finns många andra masterprogram på Chalmers som du som Z-student har behörighet att söka. All undervisning på masterprogrammen sker på engelska och eftersom att masterprogrammen är internationella kan du välja att läsa hela eller delar av din masterutbildning utomlands.

Tema

Tanken är att du, under tiden du lär dig nya områden, ska kunna använda dessa kunskaper och stegvis bygga upp en hel produkt. Detta innebär att du väljer produktens material medans du läser materialteknik och mekanik och beräknar regleringen medans du läser reglerteknik osv. I slutet av dina tre första år kommer du alltså ha kunskaper om hur alla steg i produktutvecklingen går till.